Numeroloģijas lekciju programma

Cilvēka psiholoģiskais portrets skaitļu valodā 

(Priekšzināšanas nav nepieciešamas)

1.     Ievadlekcija.

1.1.         Pamatjēdzieni cilvēka individuālā koda un matricas sastādīšanai, ciparu pamatnozīmes.

1.2.         Īss kopsavilkums par numeroloģijas kursu.

 

2.     Dzimšanas dati Pitagora sistēmā.

1.3.         Dzimšanas datu matricas sastādīšana.

1.4.         Dzimšanas datums – rīcība, uzvedība – rakstura izpausme.

1.5.         Dzimšanas mēnesis – motivācija rīcībai, sajūtu līmeņa komforta sasniegšanai.

1.6.         Dzimšanas gads – draugu, līdzīgi domājošo izvēle; cilvēka realizācija sociumā.

1.7.         Personas cipars – mēraukla, ar ko visu mērām; ko mēs vēlamies iegūt sev.

1.8.         Cilvēka dzīves uzdevums (dzīves ceļš; liktens cipars) – karmiska informācija, kas šajā dzīvē jārealizē;

1.9.         Nākotnes, pagātnes kodu variācijas divu cilvēku enerģētiskās sasaistes noteikšanā;

1.10.      Enerģētiskie pārbaudījumu līmeņi.

 

3.     Ciparu pamatnozīmes.

3.1. Ezotēriskā pamatnozīme.

3.2. Neitrālie, draudzīgie un spriedzes cipari.

3.3. Ciparu skaidrojums atkarībā no to atrašanās vietas cilvēka dzimšanas datos.

 

4.     Matricas kopējā analīze - rindas, kolonnas, diagonāles, krusts, dzīvības kvadrāts, ārējie stūri.

 

5.     Dzimšanas datu matricas analīze:

5.1.  “1” - rakstura stingŗība, griba, ego – cik lielā mērā cilvēks ir gatavs to paust;

5.2.  “2” – cilvēka spēja uzkrāt saules (Visuma, dievišķo) enerģiju;

5.3.  “3” – informācijas uztveres un apstrādes īpatnības;

5.4.  “4” – seksuālā, radošā enerģija; veselība;

5.5.  “5” – elastība, cilvēka spēja pielāgoties apkārtējai videi un apstākļiem;

5.6.  “6” – praktiskās iemaņas, cilvēka spēja realizēt savas idejas pašam;

5.7.  “7” – dotības un talanti, radošais potenciāls; attiecības ar smalkmateriālo pasauli;

5.8.  “8” -  karmiskie uzkrājumi; spēja mīlēt – izpaust un pieņemt jūtu izpausmes;

5.9.   “9” – vajadzība izzināt pasauli, paplašināt redzesloku; pieķeršanās dzīves vai darba vietai.

 

6.     Jaunā laikmeta bērni (dzimšanas gads 2000 un +).

7.     Divu matricu saderības analīze.

8.     Enerģijas pārpludināšana, lai aktivizētu “snaudošo” ciparu enerģiju.

9.     Cilvēka vārds un uzvārds – caur to mēs izmantojam savus resursus – matricu - dzīves ceļa realizēšanai.

10.  Pilns cilvēka individuālais kods.

11.  Virsotnes un pārbaudījumi.

12.   Individuālais gads, mēness, diena.

13.   Praktiskās nodarbības matricas datu interpretācijā.