Padziļinātā numeroloģijas mācību programma

(Ir nepieciešamas priekšzināšanas numeroloģijā) 

1. nodarbība - 15.09.2020. - Īss numeroloģijas matricas analīzes atkārtojums (piemēra izskatīšana).

Tā kā ir iespēja apgūt numeroloģijas pamatus pie vairākiem pasniedzējiem, tad pirmajā nodarbībā vēlreiz atkārtosim pamatprincipus, kā veidojas cilvēka raksturs, tā pamatiezīmes un klupšanas akmeņi. Sīkāk izanalizēsim, kur ņemt enerģiju, lai mazinātu spriedzi, ko matricā rada tukšās rūtiņas.

2. un 3. nodarbība, 1.daļa - 29.09.2020. - Individuālā DNS koda aprēķināšana. DNS matricas lasīšana.

Šajā nodarbībā izveidosim katrs savu individuālo 3 ciparu kodu katrai dienai. Tas ļauj redzēt, pēc kāda principa un cik bieži cilvēkam ir iespēja nonākt vienā un tajā pašā situācijā. Kad ir labvēlīgās dienas, neitrālās un spriedzes dienas, lai plānotu konkrētu pasākumu.

2.daļa - 13.10.2020. - Individuālā DNS koda aprēķināšana. DNS matricas lasīšana.

Turpinājums 29.09. nodarbībai. Izskatīsim konkrētus piemērus, kad labāk plānot līgumu parakstīšanu, darba maiņu vai jauna darba (biznesa) uzsākšanu u.tml.

4. un 5. nodarbība, 1. un 2. daļa - 27.10.2020. un 10.11.2020. - Dzīves grafiki:

      1) Triju posmu grafiks;

Triju posmu grafiks attēlo to, kā mainīsies cilvēka intereses dzīves (viena cikla) laikā (cikla garums 84 gadi).

      2) Virsotnes (atkārtojums - kopsavilkums);

“Dzīves virsotnes”- pats nosaukums jau vēsta, ka runāsim par laika periodiem, kad iespējams veikt ko nozīmīgu ilgtermiņā. Izanalizēsim, kā veidojas cilvēka dzīves scenārijs, enerģijas virsotnēm nomainot vienai otru.

      3) Pārbaudījumi (atkārtojums - kopsavilkums);

Noskaidrosim, kādus pārbaudījumus dzīve mums attiecīgajos dzīves posmos ir sagatavojusi un kā ar to sadzīvot. Noteiksim, kurā laikā labāk neko neuzsākt un kad jābūt piesardzīgiem, jo situācija ārēju apstākļu ietekmē pēkšņi var izmainīties un iecerētie plāni sabrukt kā kāršu namiņš.

      4) Enerģijas un resursu līkne;

Katrs cilvēks izjūt enerģijas kāpuma un krituma brīžus savā dzīvē. Noskaidrosim principus, kā cilvēkā darbojas dabas iebūvētais pulkstenis 1, 7 un 12 gadu ciklā.

      5) Veiksmes klātesamības līkne;

Katram cilvēkam ir iespēja izbaudīt to prieka sajūtu, kad dzīvē veicas. Aprēķinot dzīves veiksmīgākos posmus, noteiksim arī dzīves sfēru, kurā cilvēkam ir vislielākais potenciāls savu mērķu realizēšanai.

      6) Dzīves kvalitātes līkne.

Dzīves kvalitātes līkne ir saistīta ar to sajūtu, ko mēs saucam par komforta līmeni. Vieniem ir augstākas prasības pret sevi un dzīvi, tāpēc viņi grib no tās saņemt arvien vairāk, savukārt, citi ir pateicīgi par to, kas viņiem ir . Šajā nodarbībā noskaidrosim, kā noteikt savu komforta līmeni un ko vēlamies iegūt no dzīves. 

6. nodarbība - 24.11.2020. - Mēness cikli cilvēka dzīvē, to ietekme ("Progresīvais Mēness").

Mēness astroloģijā simbolizē Dvēseli un ar to saistītos procesus. Numeroloģijā viens Dvēseles pilnveidošanās cikls ilgst 27 (3x9) gadus. Iemācīsimies izprast likumsakarības starp notikumiem cilvēka dzīvē un viņa psihoemocionālo stāvokli konkrētajā dzīves gadā. 

7. nodarbība - 08.12.2020. - Mēness dienu nozīme, to ietekme ikdienā. Individuālās Mēness dienas.

 Mēness ietekmē cilvēka zemapziņā esošās programmas, kuras tiek aktivizētas dzimšanas brīdī un konkrētās dienās. Šajā nodarbībā mācīsimies izprast Mēness ietekmi uz raksturu un veselību. 

8. nodarbība - 15.12.2020. - Saules dienas. Individuālās Saules dienas.

Saules gads ir viens pilns aplis jeb 360 grādi, kas, savukārt, sadalās 12 Saules cikla mēnešos, kur katrā ir 30 dienas + 5 vai 6 dienas 13. Mēnesī, pirms sākas jauns Saules gada cikls. Šajā nodarbībā noskaidrosim katrs savu individuālo Saules mēnesi un dienu, un to ietekmi uz mūsu dzīvi.

9. nodarbība - 05.01.2021. - Kodi labklājības un veiksmes piesaistīšanai.

10. nodarbība - 19.01.2021. - Zelta griezums jeb Fibonači skaitlis.

11. nodarbība - 02.02.2021. - Karma (pagātnes kods). Dvēseļu radinieki. Inkarnācijas uzdevumi.

12. nodarbība, 1. daļa - 16.02.2021. - Paplašinātais kvadrāts Pitagora sistēmā (12 rūtiņas).

13. nodarbība, 2. daļa - 03.03.2021. - Ciparu astroloģiskā nozīme. (Paplašinātais kvadrāts Pitagora sistēmā - turpinājums).

14. nodarbība - 16.03.2021. - Dzimšanas dati un veselība.

15. nodarbība, 1. daļa - 30.03.2021 - Sabīniešu simboli.  

16. nodarbība, 2. daļa - 13.04.2021 - Sabīniešu simboli.  

17. nodarbība, 1. daļa - 27.04.2021. - Taro numeroloģijas principi. 

18. nodarbīna, 2. daļa - 11.05.2021. - Dzimtas uzdevuma noteikšana Taro numeroloģijā.

19. nodarbība - 25.05.2021. - Dzimšanas dati kāršu kavā. Psiholoģiskais portrets.

20. nodarbība - 01.06.2020. - Ciparu pielietojums dažādos rituālos.

21. nodarbība - 15.06.2021. - Tava vieta jaunajā laikmetā, jeb kā izmainās dzimšanas datu matrica, mainoties tūkstošgadei.

Mainoties ne tikai simtgadei, bet arī tūkstošgadei, mainās mums ierastais ciparu izkārtojums no 19.. uz 20.., līdz ar to noskaidrosim, vai  sajūtu līmenī un psiholoģiski dzīvot ir kļuvis vieglāk vai sarežģītāk.

 .