Padziļinātā numeroloģijas mācību programma

(Ir nepieciešamas priekšzināšanas numeroloģijā) 

1. nodarbība - 15.09.2020. - Īss numeroloģijas matricas analīzes atkārtojums (piemēra izskatīšana).

Tā kā ir iespēja apgūt numeroloģijas pamatus pie vairākiem pasniedzējiem, tad pirmajā nodarbībā vēlreiz atkārtosim pamatprincipus, kā veidojas cilvēka raksturs, tā pamatiezīmes un klupšanas akmeņi. Sīkāk izanalizēsim, kur ņemt enerģiju, lai mazinātu spriedzi, ko matricā rada tukšās rūtiņas.

2. un 3. nodarbība, 1.daļa - 29.09.2020. - Individuālā DNS koda aprēķināšana. DNS matricas lasīšana.

Šajā nodarbībā izveidosim katrs savu individuālo 3 ciparu kodu katrai dienai. Tas ļauj redzēt, pēc kāda principa un cik bieži cilvēkam ir iespēja nonākt vienā un tajā pašā situācijā. Kad ir labvēlīgās dienas, neitrālās un spriedzes dienas, lai plānotu konkrētu pasākumu.

2.daļa - 13.10.2020. - Individuālā DNS koda aprēķināšana. DNS matricas lasīšana.

Turpinājums 29.09. nodarbībai. Izskatīsim konkrētus piemērus, kad labāk plānot līgumu parakstīšanu, darba maiņu vai jauna darba (biznesa) uzsākšanu u.tml.

4. un 5. nodarbība, 1. un 2. daļa - 27.10.2020. un 10.11.2020. - Dzīves grafiki:

      1) Triju posmu grafiks;

Triju posmu grafiks attēlo to, kā mainīsies cilvēka intereses dzīves (viena cikla) laikā (cikla garums 84 gadi).

      2) Virsotnes (atkārtojums - kopsavilkums);

“Dzīves virsotnes”- pats nosaukums jau vēsta, ka runāsim par laika periodiem, kad iespējams veikt ko nozīmīgu ilgtermiņā. Izanalizēsim, kā veidojas cilvēka dzīves scenārijs, enerģijas virsotnēm nomainot vienai otru.

      3) Pārbaudījumi (atkārtojums - kopsavilkums);

Noskaidrosim, kādus pārbaudījumus dzīve mums attiecīgajos dzīves posmos ir sagatavojusi un kā ar to sadzīvot. Noteiksim, kurā laikā labāk neko neuzsākt un kad jābūt piesardzīgiem, jo situācija ārēju apstākļu ietekmē pēkšņi var izmainīties un iecerētie plāni sabrukt kā kāršu namiņš.

      4) Enerģijas un resursu līkne;

Katrs cilvēks izjūt enerģijas kāpuma un krituma brīžus savā dzīvē. Noskaidrosim principus, kā cilvēkā darbojas dabas iebūvētais pulkstenis 1, 7 un 12 gadu ciklā.

      5) Veiksmes klātesamības līkne;

Katram cilvēkam ir iespēja izbaudīt to prieka sajūtu, kad dzīvē veicas. Aprēķinot dzīves veiksmīgākos posmus, noteiksim arī dzīves sfēru, kurā cilvēkam ir vislielākais potenciāls savu mērķu realizēšanai.

      6) Dzīves kvalitātes līkne.

Dzīves kvalitātes līkne ir saistīta ar to sajūtu, ko mēs saucam par komforta līmeni. Vieniem ir augstākas prasības pret sevi un dzīvi, tāpēc viņi grib no tās saņemt arvien vairāk, savukārt, citi ir pateicīgi par to, kas viņiem ir . Šajā nodarbībā noskaidrosim, kā noteikt savu komforta līmeni un ko vēlamies iegūt no dzīves. 

6. nodarbība - 24.11.2020. - Mēness cikli cilvēka dzīvē, to ietekme ("Progresīvais Mēness").

Mēness astroloģijā simbolizē Dvēseli un ar to saistītos procesus. Numeroloģijā viens Dvēseles pilnveidošanās cikls ilgst 27 (3x9) gadus. Iemācīsimies izprast likumsakarības starp notikumiem cilvēka dzīvē un viņa psihoemocionālo stāvokli konkrētajā dzīves gadā. 

7. nodarbība - 08.12.2020. - Mēness dienu nozīme, to ietekme ikdienā. Individuālās Mēness dienas.

 Mēness ietekmē cilvēka zemapziņā esošās programmas, kuras tiek aktivizētas dzimšanas brīdī un konkrētās dienās. Šajā nodarbībā mācīsimies izprast Mēness ietekmi uz raksturu un veselību. 

8. nodarbība - 15.12.2020. - Saules dienas. Individuālās Saules dienas.

Saules gads ir viens pilns aplis jeb 360 grādi, kas, savukārt, sadalās 12 Saules cikla mēnešos, kur katrā ir 30 dienas + 5 vai 6 dienas 13. Mēnesī, pirms sākas jauns Saules gada cikls. Šajā nodarbībā noskaidrosim katrs savu individuālo Saules mēnesi un dienu, un to ietekmi uz mūsu dzīvi.

9. nodarbība - 05.01.2021. - Kodi labklājības un veiksmes piesaistīšanai.

Dabā viss ir enerģijas vibrācija. Arī katram ciparam, tāpat kā notij, ir sava vibrācija vai skanējums. Ne velti mūsu tautasdziesmās un arī Bībelē ir pieminēti konkrēti cipari un skaitļi. Nodarbībā noteiksim, kuriem jau no dzimšanas ir doti šie veiksmes kodi, un kuriem tie ir jāievieš savā ikdienā.

10. nodarbība - 19.01.2021. - Zelta griezums jeb Fibonači skaitlis.

Par Zelta griezumu sauc izmēru proporciju, kas ir harmoniska, un uz to skatoties rodas patīkamas emocijas. Nodarbībā runāsim kā Zelta griezuma formulu izmantot praktiski ikdienā un komfortablas vides veidošanai.  Noteiksim dzīves labvēlīgos gadus, izmantojot Fibonači skaitli.

11. nodarbība - 02.02.2021. - Karma (pagātnes kods). Dvēseļu radinieki. Inkarnācijas uzdevumi.

Ir cilvēki, kuri mūs pievelk ar kādu neizskaidrojamu spēku. Ar prātu, racionāli domājot, mēs nevaram atrast tam izskaidrojumu. Tas ir tāpēc, ka pastāv Dvēseļu radniecība. Kad satiekam cilvēku, ar kuru esam no vienas dvēseļu grupas, mūsos rodas šī dīvainā, nesaprotamā sajūta. Par to, kā noteikt savas Dvēseles radinieku, atbildes mēģināsim rast šajā seminārā.

12. nodarbība, 1. daļa - 16.02.2021. - Paplašinātais kvadrāts Pitagora sistēmā (12 rūtiņas).

Numeroloģijā parasti izmanto nepaplašināto jeb vienkāršo kvadrātu, kurš sastāv no 9 rūtiņām un informācijas nolasīšanai izmanto ciparus no 1-9. Pastāv arī 12 rūtiņu kvadrāts, kas tiek tulkots pēc 12 zodiaka zvaigznāju principa. Turpmākajās 2 nodarbībās iepazīsimies ar 12 rūtiņu Pitagora kvadrātu.

13. nodarbība, 2. daļa - 02.03.2021. - Ciparu astroloģiskā nozīme. (Paplašinātais kvadrāts Pitagora sistēmā - turpinājums).

Šajā nodarbībā salīdzināsim, kas ir kopīgs un kas atšķirīgs, izmantojot vienkāršo un paplašināto Pitagora kvadrātu.

14. nodarbība - 16.03.2021. - Dzimšanas dati un veselība.

Jau tūkstoti gadu atpakaļ cilvēkiem bija zināms, ka dzimšanas datos ir ierakstītas cilvēka veselības stāvokļa vājās vietas un slimības rašanās cēloņi. Šajā seminārā runāsim par to, kam ir jāpievērš uzmanība un no kā jācenšas izvairīties, lai ilgstoši saglabātu labu veselību.

15. nodarbība, 1. daļa - 30.03.2021 - Sabīniešu simboli.  

Sabīniešu simboli ir sistēma, kur katrai gada dienai ir sava nozīme, kas sevī ietver gan veiksmīgu izdevību, gan riska faktoru. Starp gada dienām ir savstarpējas likumsakarības. Tās tad arī noskaidrosim, iepazīstoties ar šo sistēmu divās nodarbībās.  

16. nodarbība, 2. daļa - 13.04.2021 - Sabīniešu simboli.  

Šī nodarbība ir iepriekšējās, 1. daļas, turpinājums, kurā turpināsim atklāt Sabīniešu simbolu noslēmumus, kā arī pētīt likumsakarības un kā to visu var pielietot.

17. nodarbība - 27.04.2021. - Taro numeroloģijas principi. 

Taro ir simbolu sistēma, kur katrs simbols satur informāciju par konkrētu darbību, kuru savirknējot, veidojas vēstījums. Taro izmanto ciparus kā simbolus, ar kuru palīdzību var nolasīt cilvēka rakstura iezīmes un notikumu gaitu. Šajā nodarbībā iepazīsimies ar cilvēka rakstura iezīmēm, izmantojot Taro sistēmu.

18. nodarbība - 11.05.2021. - Dzimtas uzdevuma noteikšana Pitagora numeroloģijā.

Katram mums interesē, kādas rakstura īpašības mēs esam mantojuši no saviem vecākiem un kādas piemīt mums pašiem. Šajā nodarbībā ielūkosimies sistēmā, kas runā par dzimtas enerģiju likumsakarībām un noskaidrosim, ko esam mantojuši pa tēva un ko - pa mātes dzimtas līniju.

19. nodarbība - 25.05.2021. - Dzimšanas dati kāršu kavā. Psiholoģiskais portrets.

Agrāk okulto zināšanu glabātāji parastās spēļu kārtis izmantoja, lai ar simbolu palīdzību nodotu vēstījumu, kas nebija svešiem jāzina. Parastajiem cilvēkiem tās bija kārtis izklaidei, un viņi pat nenojauta to slēpto nozīmi. Šajā nodarbībā iepazīsimies ar spēļu kāršu ezotērisko nozīmi.

20. nodarbība - 01.06.2021. - Ciparu pielietojums dažādos rituālos.

Mūsu tautas tradīciju kultūras mantojumā bieži sastopamies ar ciparu pielietojumu dažādos rituālos. Kāpēc tika izmantoti cipari un kāda ir to nozīme - noskaidrosim semināra laikā.

21. nodarbība - 15.06.2021. - Tava vieta jaunajā laikmetā, jeb kā izmainās dzimšanas datu matrica, mainoties tūkstošgadei.

Mainoties gadu simtam un arī tūkstošgadei, mainās ne tikai ciparu kombinācijas, bet arī Zemes vibrācijas intensitāte. Par to, kādu iespaidu tas atstāj uz mums, mūsu domāšanu un paradumiem, noskaidrosim semināra laikā.

 .