CILVĒKS CILVĒKAM
 

"Tautai cilvēcība ir vairāk nepieciešama par uguni un ūdeni. Esmu redzējis, kā gājuši bojā no uguns un ūdens, bet neesmu redzējis, kad kāds būtu gājis bojā no cilvēcības." 

Konfūcijs
 .