CILVĒKS CILVĒKAM
 

"Tautai cilvēcība ir vairāk nepieciešama par uguni un ūdeni. Esmu redzējis, kā gājuši bojā no uguns un ūdens, bet neesmu redzējis, kad kāds būtu gājis bojā no cilvēcības." 

Konfūcijs

RA-KURSI

Sevis pilnveidošanas centrs

Inguna Balgalve – Sertificēta Numeroloģe, Astroloģe, Japānas holistiskās bioenerģijas (JSJ) praktiķe, lektore, Latvijas Numerologu biedrības viena no dibinātājām.

Papildus apgūtas zināšanas un prakse - Reiki (1.pakāpe), pirtszinības, Taro, dziedināšana ar krāsu spektru, ezotērika, zemapziņas psiholoģija.

Vineta Riekstiņa - Sertificēta Numeroloģe, Japānas holistiskās bioenerģijas (JSJ) praktiķe, lektore, Latvijas Numerologu biedrības valdes priekšsēdētāja.

Papildus apgūtas zināšanas un prakse – Astroloģija, Taro, Rūnas, svārsta tehnikas, Baltu zīmes (2.pakāpe), Rei Ki (2.pakāpe), Cigun (3.pakāpe), Liutauras Viktorinas enerģētiskās prakses, NLP (neirolingvistiskā programmēšana),      Cilvēka dizains, Laika līniju dziedināšana (Timeline Healing) 3.līmenis - Masters.


PIEDĀVĀJAM:

Numereloģija – sava personīgā potenciāla izzināšana,

Astroloģija -  apstākļu un notikumu hronoloģija dzīves rituma gaitā,

Zemapziņas psiholoģija – Cēloņu un seku likuma princips, jeb kā mūsu domas un emocijas piesaista cilvēkus un notikumus mūsu pašu dzīvē.

JSJ (Jin Shin Jyutsu) – Japāņu holistiskā veselības uzturēšanas metode.

Sarunu vakari:

1. Sarunas par garīgumu.

  v Ar ko atšķiras cilvēka dzīves kvalitāte, ja cilvēks ir garīgi atmodies, no sistēmas cilvēka.

  v Kā notiek garīgā atmošanās.

  v Kā atšķirt patiesi garīgi atmodušos cilvēku no pašpasludināta (iluziora garīguma) garīgā skolotāja.

2. Ikdienišķu situāciju izvērtēšana no dažādiem skatu punktiem un personiskām

pieredzēm, labākai situācijas izpratnei un risinājuma rašanai.

3. Dažādu ezotērisko, garīgo un veselīga dzīvesveida prakšu speciālistu pieredzes stāsti un padomi.

4. Kā mainās pasaule un kā tajā visā saglabāt savu veselumu un cilvēcību.