Padziļinātās numeroloģijas mācību programmas

9. nodarbība - 12.01.2022. - Saules dienas. Individuālās Saules dienas.

Saules gads ir viens pilns aplis jeb 360 grādi, kas, savukārt, sadalās 12 Saules cikla mēnešos, kur katrā ir 30 dienas + 5 vai 6 dienas 13. mēnesī, pirms sākas jauns Saules gada cikls. Šajā nodarbībā noskaidrosim katrs savu individuālo Saules mēnesi un dienu, un to ietekmi uz mūsu dzīvi.

10. nodarbība - 26.01.2022. - Pagātnes (karmiskā) koda ietekme uz cilvēka dzīvi un raksturu.

Seminārā analizēsim, kādu informāciju satur pagātnes kods, kā tas ietekmē cilvēku līdz un pēc 36 gadiem. Noskaidrosim, kas notiek, ja cilvēks pēc 36 gadiem turpina vecās programmas un atsakās realizēt dzīves uzdevumu.


Papildus informāciju var atrast:


Spied šeit

No 07.10.2021 - jauns semināru cikls "ZEMAPZIŅAS PSIHOLOĢIJA"!

Nodarbības tiek veidotas tā, lai var pieteikties uz visu ciklu kā vienotu kursu, vai arī apmeklēt tikai atsevišķas tēmas. Nodarbības notiks gan klātienē, ievērojot tā brīža atbilstošos noteikumus, gan arī tiešsaistē. Visiem dalībniekiem kādu laiku būs pieejams ieraksts.

Nodarbības ir sadalītas vairākos blokos:

Domas - kā visa pastāvošā pirmavots (5 semināru bloks).

Šajā piecu semināru blokā centīsimies noskaidrot visu par domu pasauli. Kā domas rodas, uz ko tās reaģē. Kā domāšanas veids ietekmē katra cilvēka dzīves kvalitāti.

6.(4.) nodarbība - 13.01.2022. - Termina "pamatzināšanas" analīze.

Šoreiz noskaidrosim, ko sevī ietver termins “pamatzināšanas”. Ar ko atšķiras zināšanas no informācijas. Kā atpazīt, vai tas, par ko cilvēks runā, ir tikai vispārēja informācija, vai arī tās ir zināšanas.

7.(5.) nodarbība - 27.01.2022. - Termina "speciālās zināšanas" analīze.

Seminārā noskaidrosim, kas ir speciālās zināšanas, un ar ko tās atšķiras no pamatzināšanām  vai vispārējas informācijas. Speciālās zināšanas ne vienmēr ir attiecināmas uz kādu nozari. Tās drīzāk ir saistītas ar apziņas stāvokli nevis prāta spējām.

Papildus informāciju var atrast:

Spied šeit