ZEMAPZIŅAS PSIHOLOĢIJA

IR PIEEJAMI UN VAR IEGĀDĀTIES ŠĪ CIKLA 2021. / 2022. GADA SEZONAS NODARBĪBU IERAKSTUS. 

Maksa par vienu nodarbību: 25 eiro.

Informācija: [email protected]; +371 26489299 


2021. / 2022. GADA SEZONA

Piedāvājam 24 semināru ciklu - ZEMAPZIŅAS PSIHOLOĢIJA, kas notiek divas reizes mēnesī, ceturtdienu vakaros, 18:00 - 21:00. Cikla ietvaros ir gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības savas zemapziņas dzīļu izzināšanai un prāta programmu atšifrēšanai.

Par semināru ciklu:

Mūsu realitāti nosaka cēloņu un seku likuma princips, jeb kā mūsu domas un emocijas piesaista cilvēkus un notikumus mūsu pašu dzīvē. Soli pa solim iepazīsim, kā mūsu zemapziņa reaģē uz izteiktu vārdu un spēcīgu emociju, piesaistot vienus vai citus apstākļus un cilvēkus. Viss šai dzīvē pakļaujas vieniem un tiem pašiem enerģijas un dabas likumiem, ko mēdz dēvēt arī par Dieva likumiem.

Salīdzinājumā, tas ir tāpat kā mums ir tiesības izvēlēties, kurā vietā uz zemeslodes katrs gribam dzīvot. Lai kāda būtu izvēle, mums nāksies rēķināties un sadzīvot  ar tās vietas klimata un dabas diktētajiem noteikumiem. Ezotērikā to sauc par cēloņu un seku likumu. Paša izdarītā (vai arī neizdarītā) izvēle rīkoties ir cēlonis un sekas - rezultāts.

Turpmākajos 22 semināros, iepazīsim, izanalizēsim un iegūsim norādes praktisku darbību veikšanai, lai sakārtotu un harmonizētu savu dzīvi. Mācīsimies piesaistīt, sev veiksmi un resursus savas realitātes veidošanai, kā to dara pasaules bagātākie un ietekmīgākie cilvēki. Atcerēsimies, ka vārds “bagātība” nav attiecināms tikai uz materiālo pasauli, tas vienlīdz attiecas arī uz sajūtu un gara pasauli.

Semināru ciklu vadīs: Inguna Balgalve

Nodarbības tiek veidotas tā, lai var pieteikties uz visu ciklu kā vienotu kursu, vai arī apmeklēt tikai atsevišķas tēmas. Nodarbības notiks gan klātienē, ievērojot tā brīža atbilstošos noteikumus, gan arī tiešsaistē. Visiem dalībniekiem kādu laiku būs pieejams ieraksts.

Vienas nodarbības maksa ir 25 eiro. 

Pieteikties un precīzāku informāciju varat saņemt rakstot uz e - pastu [email protected] vai zvanot uz t. nr. 26489299 Vinetai.

Kā mūs atrast

1. nodarbība - 07.10.2021. - Cik un kādi ir apziņas veidi, un kā katrs no tiem veido indivīda realitātes izpratni

Šajā seminārā izanalizēsim, kas liek cilvēkiem tik dažādi reaģēt vienā un tajā pašā situācijā.  Kāpēc vienā ģimenē auguši bērni (ar nelielu gadu starpību) ir ar atšķirīgu pasaules uztveri, kaut gan audzināšana visiem ir bijusi vienāda. Noskaidrosim, kā veidojas cilvēka pasaules uztvere.

2. nodarbība - 21.10.2021. - Kas ir liktenis un brīvā griba. Cik daudz mēs varam tur kaut ko ietekmēt

Runāsim par to, cik lielā mērā liktenis nosaka cilvēka dzīvi, un kas ir brīvā griba. Kas ir vajadzīgs, lai apzināti veidotu savu realitāti.

Domas - kā visa pastāvošā pirmavots (5 semināru bloks). 

Šajā piecu semināru blokā centīsimies noskaidrot visu par domu pasauli. Kā domas rodas, uz ko tās reaģē. Kā domāšanas veids ietekmē katra cilvēka dzīves kvalitāti.

3.(1.) nodarbība - 11.11.2021. - Domas - visa pirmsākums un cēlonis.

Cilvēka smadzenes ik mirkli uztver divas informatīvās plūsmas, kas rada domu straumi. Noskaidrosim, kas ir attīstošā jeb virzošā domāšana, degradējošā jeb sevis iznīcinošā domāšana, un kritiskā domāšana.

4.(2.) nodarbība - 25.11.2021. - Iztēles loma un nozīme.

Tukšuma tests – iztēles principu iepazīšana simbolu valodā. Noskaidrosim, ko nozīmē telpiskā domāšana, un kāda ir tās nozīme savas realitātes veidošanā.

5.(3.) nodarbība - 09.12.2021. - Termina "vispārēja informācija" izpratne un analīze.

Šajā seminārā runāsim par to, kā kopējā informācijas laukā atšķirt patiesu informāciju no nepatiesas. Noskaidrosim, kā grupēt sev svarīgo informāciju, lai prāts netiek pārslogots.

6.(4.) nodarbība - 13.01.2022. - Termina "pamatzināšanas" analīze.

Šoreiz noskaidrosim, ko sevī ietver termins “pamatzināšanas”. Ar ko atšķiras zināšanas no informācijas. Kā atpazīt, vai tas, par ko cilvēks runā, ir tikai vispārēja informācija, vai arī tās ir zināšanas.

7.(5.) nodarbība - 27.01.2022. - Termina "speciālās zināšanas" analīze.

Seminārā noskaidrosim, kas ir speciālās zināšanas, un ar ko tās atšķiras no pamatzināšanām  vai vispārējas informācijas. Speciālās zināšanas ne vienmēr ir attiecināmas uz kādu nozari. Tās drīzāk ir saistītas ar apziņas stāvokli nevis prāta spējām.

Jūtas un to pasaule (8 semināru cikls).

Šajā astoņu semināru ciklā runāsim par kosmosa likumiem, kas nosaka to, vai mūsu domas materializēsies vai – nē. Uzzināsim, cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai doma materializētos. Noskaidrosim, kādi emociju veidi bremzē vai neļauj domām materializēties.

8.(1.) nodarbība - 10.02.2022. - Cilvēka būtības izprašanas principi. Cilvēka jūtu pasaules analīze. Jūtas un sajūtas.

Šajā nodarbībā nodefinēsim kas, tad ir cilvēka būtība un, kas virza cilvēku pa dzīvi. Sajūtas un emocijas ir atšķirīgi principi, tāpēc, lai runātu par emocijām, sākumā jāiepazīst sajūtu pasaule.

9.(2.) nodarbība - 24.02.2022. - Emociju definējums un analīze. Interese.

Šajā reizē noskaidrosim, kas ir emocijas, un kāds ir patiesais zemapziņas vēstījums caur emocijām. Ar ko atšķiras definējums – esmu priecīgs no definējuma – esmu laimīgs vai jūtos laimīgs.

10.(3.) nodarbība - 10.03.2022. - Atšķirība starp Gribu un Vēlmi.

Seminārā runāsim par to kā mūsu zemapziņa reaģē, ja mēs sakām: "Es gribu" vai "Es vēlos". Analizēsim visbiežāk pieļautās kļūdas, veidojot formulējumu vēlamā rezultāta iegūšanai.

11.(4.) nodarbība - 24.03.2022. - Lēmuma pieņemšanas nozīme. Ticība.

Šajā seminārā analizēsim, ko nozīmē pieņemt lēmumu, un kāpēc tas ir svarīgi. Noskaidrosim, kāda loma ir ticībai nodoma materializācijas procesā. Kā zināt, vai viss ir izdarīts pareizi?

12.(5.) nodarbība - 07.04.2022. - Procesa virzošais spēks. Intuīcija un pašsuģestija.

Šoreiz noskaidrosim kā darbojas un ar ko atšķiras intuīcija no pašsuģestijas. Kāda ir to ietekme uz zemapziņas procesiem un nākotnes vēlamā modeļa veidošanu.

13.(6.) nodarbība - 21.04.2022. - Seksuālā enerģija un imidžs – kā piesaistīt tieši sev piemērotākā partnera, sava īstā cilvēka uzmanību?

Tā kā joprojām izzinām zemapziņā notiekošos procesus, tad runa nebūs par “partnera lenkšanas tehnikām”, bet gan par enerģiju, ko izstarojam, kādi cilvēki to uztver un kā uz to reaģē. Noskaidrosim, kā mēs ar savu enerģiju izsaucam citos cilvēkos konkrētu attieksmi pret sevi.

14.(7.) nodarbība - 12.05.2022. - Mīlestība, pieradums vai atkarība. Zemapziņas "akmeņi".

Šajā seminārā noskaidrosim ar ko atšķiras mīlestības, pieraduma un atkarības enerģija. Kā saprast, kas mūs saista ar interesi izraisošo objektu vai situāciju. Iemācīsimies kā transformēt pieradumu un atkarību uz mīlestības enerģiju.

15.(8.) nodarbība - 26.05.2022. Bailes. Kompleksi, aizspriedumi vai ieaudzinātās dogmas.

Neizlēmība, aizbildinājumi, attaisnojumi – kāpēc tie rodas un kā tos izskaust? Šajā nodarbībā runāsim par enerģijas veidu, kas spēj izpostīt jebkuru mūsu ieceri un nolūku, kā arī sagraut mūs pašus. Mācīsimies kā noteikt, ka šī enerģija ir iezagusies mūsu dzīvē, un kā no tās atbrīvoties.


Materiālā pasaule un cilvēka ārējā tēla nozīme mērķa sasniegšanā. 

(6 semināru bloks)

16.(1.) nodarbība - 09.06.2022. Vesels ķermenis – panākumu "stūrakmens". Sava "Es" tēla nozīme. Prasme sarunāties.

Vizuālais izskats atspoguļo cilvēka pašsajūtu un nosaka komunikācijas atmosfēru. Šajā nodarbībā runāsim par ķermeņa valodu, kuru var izmantot kā neverbālu līdzekli komunikācijā.

17.(2.) nodarbība - 16.06.2022. Sava laika plānošana. Paškontrole. Pašanalīze.

Nodarbībā runāsim par cilvēka bioloģisko diennakts ritmu, kā to efektīvi izmantot labu rezultātu gūšanai un mērķu sasniegšanai. Noskaidrosim kāpēc ir svarīgi plānot laiku un, ko nozīmē – būt sava laika un dzīves noteicējam.

18.(3.) nodarbība - 07.07.2022. Pareizas un piemērotas stratēģijas izvēle. „Meistarprātu grupa”.

Iepazīsimies un izanalizēsim apzīmējuma “Meistarprātu grupa” nozīmi. Apgūsim praksi, kā šo tehniku efektīvi izmantot mērķu sasniegšanai.

19.(4.) nodarbība - 21.07.2022. Autoritatīvās vadības mazefektivitāte.

Tehnoloģiju laikmetā, kad ir pieejamas daudz un dažādas iespējas, agrākais komandas vadības stils ne vienmēr dod vēlamo rezultātu. Seminārā iepazīsimies ar vairākiem komandas vadības modeļiem, kurus ieteicams pielietot konkrētās situācijās.

20.(5.) nodarbība - 04.08.2022. Organizēta darba plānošana. Pienākumu sadale. Atbildības uzņemšanās.

Jebkura mērķa sasniegšanai vissvarīgākais faktors ir laiks, kas nepieciešams rezultāta sasniegšanai. Semināra laikā iepazīsimies ar dažiem specifiskiem risinājumiem, kā ietaupīt laiku un iegūt sev vēlamo rezultātu. Noskaidrosim kā izvēlēties atbilstošāko darbinieku konkrētam darbam.

21.(6.) nodarbība - 18.08.2022. Savstarpēja uzticēšanās – kā iegūt citu uzticību. Rezultātu analīze. "Vājo vietu" nostiprināšana.

Vienādi svarīgi ir noskaidrot gan cilvēka spēcīgākās, gan vājākās rakstura iezīmes. Uzticot pienākumus ir svarīgi apzināties, ka cilvēks labākus rezultātus uzrādīs tajā jomā, kurā viņam ir iedzimtas dotības. Apzinoties rakstura vājās vietas mēs varam izvairīties no vilšanās sajūtas.


Alķīmija (Divu semināru bloks).

Šajos semināros iepazīsimies ar seno filosofu - Ptolimeja, Agripas, Aristoteļa, Sokrāta u.c. sniegtajiem skaidrojumiem par smalkmateriālo (cilvēka maņām netveramo) pasauli un tās iedarbību uz cilvēka apziņu.

22.(1.) nodarbība - 08.09.2022. Kas ir alķīmija, un tās praktiskais pielietojums.

Iepazīsimies ar alķīmijas skaidrojumu. Apgūsim dažas prakses, kuras var pielietot ikdienas dzīvē, lai mainītu esošo situāciju vai dzīves vidi.

23.(2.) nodarbība - 15.09.2022. Ar ko atšķiras parasta cilvēka dzīve no garīgi (nav domāts reliģiski) apskaidrota cilvēka dzīves.

Noskaidrosim kā sevis pilnveidošana dzīves laikā ietekmē katra cilvēka dzīves kvalitāti un pašsajūtu neatkarīgi no vecuma un dzīves pieredzes. Centīsimies rast atbildes uz jautājumu: ”Kāpēc vieniem dzīvē veicas, bet citiem nē?