Numeroloģijas lekciju programma

Cilvēka psiholoģiskais portrets skaitļu valodā 

(Priekšzināšanas nav nepieciešamas)

1.     Ievadlekcija.   2023.gada 20.septembrī plkst.18:00 Zoom.

1.1.         Pamatjēdzieni cilvēka individuālā koda un matricas sastādīšanai, ciparu pamatnozīmes.

1.2.         Īss kopsavilkums par numeroloģijas kursu.

 

2.     Dzimšanas dati Pitagora sistēmā.

1.3.         Dzimšanas datu matricas sastādīšana.

1.4.         Dzimšanas datums – rīcība, uzvedība – rakstura izpausme.

1.5.         Dzimšanas mēnesis – motivācija rīcībai, sajūtu līmeņa komforta sasniegšanai.

1.6.         Dzimšanas gads – draugu, līdzīgi domājošo izvēle; cilvēka realizācija sociumā.

1.7.         Personas cipars – mēraukla, ar ko visu mērām; ko mēs vēlamies iegūt sev.

1.8.         Cilvēka dzīves uzdevums (dzīves ceļš; liktens cipars) – karmiska informācija, kas šajā dzīvē jārealizē;

1.9.         Nākotnes, pagātnes kodu variācijas divu cilvēku enerģētiskās sasaistes noteikšanā;

1.10.      Enerģētiskie pārbaudījumu līmeņi.

 

3.     Ciparu pamatnozīmes.

3.1. Ezotēriskā pamatnozīme.

3.2. Neitrālie, draudzīgie un spriedzes cipari.

3.3. Ciparu skaidrojums atkarībā no to atrašanās vietas cilvēka dzimšanas datos.

 

4.     Matricas kopējā analīze - rindas, kolonnas, diagonāles, krusts, dzīvības kvadrāts, ārējie stūri.

 

5.     Dzimšanas datu matricas analīze:

5.1.  “1” - rakstura stingŗība, griba, ego – cik lielā mērā cilvēks ir gatavs to paust;

5.2.  “2” – cilvēka spēja uzkrāt saules (Visuma, dievišķo) enerģiju;

5.3.  “3” – informācijas uztveres un apstrādes īpatnības;

5.4.  “4” – seksuālā, radošā enerģija; veselība;

5.5.  “5” – elastība, cilvēka spēja pielāgoties apkārtējai videi un apstākļiem;

5.6.  “6” – praktiskās iemaņas, cilvēka spēja realizēt savas idejas pašam;

5.7.  “7” – dotības un talanti, radošais potenciāls; attiecības ar smalkmateriālo pasauli;

5.8.  “8” -  karmiskie uzkrājumi; spēja mīlēt – izpaust un pieņemt jūtu izpausmes;

5.9.   “9” – vajadzība izzināt pasauli, paplašināt redzesloku; pieķeršanās dzīves vai darba vietai.

 

6.     Jaunā laikmeta bērni (dzimšanas gads 2000 un +).

7.     Divu matricu saderības analīze.

8.     Enerģijas pārpludināšana, lai aktivizētu “snaudošo” ciparu enerģiju.

9.     Cilvēka vārds un uzvārds – caur to mēs izmantojam savus resursus – matricu - dzīves ceļa realizēšanai.

10.  Pilns cilvēka individuālais kods.

11.  Virsotnes un pārbaudījumi.

12.   Individuālais gads, mēness, diena.

13.   Praktiskās nodarbības matricas datu interpretācijā.